رشد تصاعدی

رشد تصاعدی

این فاکتور یکی از جالب ترین ویژگی های این تجارت به شمار می رود که پتانسیل خارق العاده ای به آن می دهد.برای ملموس شدن این رشد به مثال زیرتوجه کنید:فرض می کنیم که شما در طول 2 ماه اول کاری خود 4 نفررابه طرح معرفی می کنید.حالا با این 4 نفر،یک تیم 5 نفری دارید که به فروش محصولات می پردازید.درطول 2 ماه بعدی هریک ازآن 4 نفرنیز4 نفررا به طرح معرفی می کنند (مجموعاً 16نفر) درنتیجه یک تیم 21 نفره تشکیل می شود.اما درطول 2 ماه بعد،هر یک ازآن 16 نفر4 نفردیگر را معرفی می کنند (مجموعاً 16 نفر)وتعداد افراد تیم شما به 84 نفرافزایش خواهد یافت.

حالا این 64 نفرهم در2 ماه بعد،هریک 4 نفردیگر را به طرح معرفی می کنند (جمعاً256نفر)وتعداد افراد سازمان به 341 نفرخواهد رسید.در2 ماه بعدی به همین ترتیب 1024 نفربه تیم اضافه می شودکه ثمره آن تیم 1364 نفره شما خواهد بود.همین اتفاق در2 ماه بعدی می افتد و 4096 نفر به تیم شما اضافه میشودکه نتیجه آن 5461 نفر دریک سازمان خواهد بود که همگی به فروش محصولات مشغول اند.(منظور از فروش در نتورک مارکتینگ،حجم خرید دلخواه درطول دوره پرداخت شرکت می باشد مثلاً 100000 تومان در1 ماه که احتمالاً بخشی از آن را خود فرد مصرف می کند و بخشی دیگررا به قیمت خرده فروشی که در آن سودی برای توزیع کننده وجود دارد،به دیگران می فروشد).

دراین مثال تشکیل سازمانی با این ابعاد 1 سال به طول انجامید اما فراموش نکنید که مهم حجم فروش است نه تعداد افراد سازمان مثلاً شاید درآمد فردی از یک سازمان 10 نفره با درآمد فردی با یک سازمان 50 نفره برابر باشد. برای درک رشد تصاعدی، به جدول زیردقت کنید:

---------------------------------------------

یک مثال بسیار جالب دیگر برای نشان دادن رشد تصاعدی وجود دارد.یک ماه 30 روزه رادرنظربگیرید .

روزاول 1 تومان کنار بگذارید و هر روز آن را 2 برابر کنید :

تمام این مبلغ از یک تومان شروع شد و مجموع درآمد در هفته اول برابر 127 تومان بود. حالا بجای هر روز،یک مدت زمان خاص مثلا 1 ماه و به جای هر 1 تومان یک نفر کنار بگذارید .

مبلغ

روز

1

1

2

2

000

000

32

6

000

000

000

000

524288

20

000

000

000

000

1073741824

30

همانطور که در این دو مثال دیدید ، میزان رشد و درآمد در ابتدا کم است

نظرات برای این پست غیر فعال میباشد .
🕊️🕊️🕊️

پیشنهادهای ما

پیشنهاد میکنیم حتما به هر بخش سر بزنید

فیلم های تاثیرگذار

فیلم هایی که حتما باید در طول زندگیمان ببینیم

کلیپ های تاثیرگذار

کلیپ های کوتاه اما تاثیرگذار

فایل های صوتی

گوشهایتان را عادت به شنیدن نکات مثبت بکنید

...

عکس بخش درباره ما ما بارونی ها ، همچون یک (پرنده ی نامه رسان) که بعنوان لوگوی تیم درنظرگرفته شده ، سفیر بارون هستیم ؛ *** سفیربارون به این معنی که قراره بارونی از برکت،فراوانی،عشق،زیبایی و... بر زندگیمان و افرادی که باما همسیر هستند ببــــــارد و این پیام را مـــا برفراز تمام جهان گام برمیداریم و تجربه یک زندگی جدید از نوع بارون را برجهانیان میرسانیم ... *** بذرهایتان را بکارید قراره بارون بیاد

آیا در شبکه های اجتماعی فعال هستید؟

صفحات ما را در معروفترین شبکه های اجتماعی دنبال نمایید تا از خبرهای ما آگاه شوید

  حقوق تمامی مطلب محفوظ است   |    Design: ...