ریشه شکست یک فرد در این تجارت چه می تواند باشد؟

به طور کلی دلایل شکست بعضی از افراد در نتورک مارکتینگ را می توان در سه مورد خلاصه کرد:

نمی دانند که باید چه بیاموزند.

به کار ایمان ندارند.

به خودشان ایمان ندارند.

هدف آموزش پاسخ دادن به این سه نیاز است.

 

پیش نیاز موفقیت  برای شروع کار چیست؟

عشق و اشتیاق

واقعاً بخواهید که از چرخه موش و گربه زندگی خارج شوید و به آزادی مالی برسید. اگر واقعاً این تجارت را درک کرده اید و می خواهید به خود و دیگران کمک کنید،تقریبا 90 درصد کار انجام شده است.

شاید باور نکنید ولی ده ها نفر را می شناسم که بدون داشتن هیچ دانش وتجربه ای وارد این صنعت شده اند و در ماه اول سی یا چهل عضو جدید داشته اند. آنها این را با استفاده از تکنیک یا مهارت های آموزش دیده انجام نداده اند.بلکه فقط اشتیاق شدید آن را ممکن ساخته است.در مورد کار فکر نکنید.آستین ها را بالا بزنید و در کار غرق شوید.

تعهد

بدون تعهد، ستون کار شل و شکننده خواهد بود؛ اول از همه باید به هدفتان متعهد باشید، سپس به اجرای طرح شرکت و در نهایت گرفتن آموزش و انتقال تمام و کمال آن به زیر مجموعه هایتان.

عمل

منتظر هیچ نمانید! دست به کار شوید. اشتباه خواهید کرد؟ البته! اشتباه بخشی از فرآیند یادگیری است. جزوه آموزشی و مشاورین برای این وجود دارند که شما سریعتر و به شکلی درست دست به کار شوید. اکنون وقت آن است که شروع کنید!

صداقت

مردم باید بتوانند به شما اعتماد کنند. از دادن وعده های دروغین و غیرواقعی پرهیز کنید.به کسی نگویید که برایش کارمیکنید!صادقانه به آنها بگویید که تجربه خود را در اختیارشان قرار خواهید داد تا کار رابیاموزند.کوچکترین عدم صداقت در نتورک مارکتینگ گناهی نابخشودنی است!

صبر و متانت

بازاریابی شبکه ای راه سریع پولدار شدن نیست! بلکه راه مطمئن پولدار شدن است! این تجارت شانسی نیست. یک علم است! البته شما در حال یاد گرفتن سود نیز خواهید کرد. از کارهای شتابزده که اثرات موقتی دارد بپرهیزید و روی اهداف بزرگ تمرکز کنید.