درآمد خطی و درآمد مستمر چیست؟

ما کلاً دو نوع درآمد داریم:

درآمد خطی Linear Income

درآمد باقی مانده یا مستمر Residual Income

درآمد خطی درآمدی است که در آن هر چه وقت بیشتری صرف شود، درآمد بیشتر خواهد بود. به این نمودار توجه کنید:

http://irmlm.persiangig.com/5.jpg

نمونه بارز این مسئله حقوق یک کارمند یا یک کارگر است. هر چه وقت بیشتری صرف شود، درآمد بیشتر خواهد بود، البته معمولاً برای زمان نیز سقفی وجود دارد که باعث می شود برای درآمد نیز سقفی وجود داشته باشد.این به این معنی است که اگر به هر دلیل نتوانی برای کار وقت بگذاری درآمدت صفر خواهد شد.

درآمد مستمر، درآمدی است که در ابتدا وقت بسیاری صرف می شود ولی درآمد کم است. با گذشت زمان وقت کمتری نیاز خواهد بود در حالی که درآمد مرتباً افزایش می یابد.

http://irmlm.persiangig.com/6.jpg

نمونه بارز این نوع درآمد نتورک مارکتینگ یا درآمد بعضی از هنرمندان است. مثلاً بعضی از آثار موسیقی یا نقاشی، با این که صاحب اثر در قید حیات نیست ولی همچنان پرفروش هستند. البته این پدیده نادری است. در این نوع سیستم درآمدزایی نیاز نیست که فرد همیشه به کار مشغول باشد. نهایتاً این امکان بوجود می آید که فرد ماه ها در سفر باشد ولی باز هم درآمدش قطع نشود.

سیستم درآمدزایی نتورک مارکتینگ نیز به این صورت است.

یکی از تصورات اشتباه در مورد نتورک مارکتینگ این است که راهی سریع برای پولدار شدن می باشد. در حالی که این طور نیست نتورک مارکتینگ راه مطمئن پولدار شدن است ولی شاید مدتها وقت ببرد.

یک تصور نادرست دیگر این است که فقط با ثبت نام افراد شما موفق خواهید شد. اصلاً این طور نیست. شما با آموزش دادن نفراتتان موفق می شوید. اگر آموزش در کار نباشد، شکست حتمی است. همانطور که قبلاً گفتم این یک کار فروشندگی نیست. اساس نتورک مارکتینگ بر پایه تعلیم و تربیت است.

تمام کسانی که وارد نتورک مارکتینگ می شوند موفق نمی شوند. البته هیچ تجارتی این طور نیست که همه در آن موفق شوند. از این لحاظ نتورک مارکتینگ نیز استثنا نیست.همچنین باید سعی کنید هر چه زودتر در این کار مستقل شوید، یعنی به کمک بالاسری ها نیاز نداشته باشید، بالاسری ها همیشه در دسترس نخواهند بود.