درباره مـــا
ما بارونی ها ،
همچون یک (پرنده ی نامه رسان) که بعنوان لوگوی تیم درنظرگرفته شده ،
سفیر بارون هستیم ؛
***
سفیربارون به این معنی که قراره بارونی از برکت،فراوانی،عشق،زیبایی و... بر زندگیمان و افرادی که باما همسیر هستند ببــــــارد و این پیام را مـــا برفراز تمام جهان گام برمیداریم و تجربه یک زندگی جدید از نوع بارون را برجهانیان میرسانیم ...
***

آرشيو مطالب

جستجو


برترین های فستیوال ( اردیبهشت 1400 )

درود بر همراهان بارونی

به برترین های فستیوال بارونی ها  خوش آمدید ...

 

    >>>  برترین های فستیوال بارونی ها <<<

>>> ( اردیبهشت ماه 1400 )   <<<

تاریخ بروز رسانی : 1400/03/03

 


 

 

نفر اول دارنده بیشترین کارت برنزی درماه

خانم گلی نجاری و خانم نجمه کریمی

نفر اول دارنده بیشترین کارت برنزی تاکنون

آقای مجید ملک لو

 

نفر اول فروش شخصی در ماه

خانم نجمه کریمی

نفر اول فروش شخصی تاکنون

(از آذر99 همراه با رونمایی فاز سوم فستیوال)

خانم نجمه کریمی

نفراول تعدادورودی در ماه

(از آذر99 همراه با رونمایی فاز سوم فستیوال)

آقای محمد امینی

نفراول تعدادورودی تاکنون

(از آذر99 همراه با رونمایی فاز سوم فستیوال)

خانم محبوبه رضایی

نفراول برگزارکننده شومحصول تاکنون

 

----

نفراول نقدفیلم

----

نفراول نقدکتاب

---

نفراول چالش تیمی

خانم محبوبه رضایی + خانم نجمه کریمی + خانم پری سیفی

نفراول دارنده کارت طلایی تاکنون

آقای مجید ملک لو

 

نفراول دارنده کارت نقره ای تاکنون

آقای مجید ملک لو

 


 

 

>>> بیشترین دارندگان کارت طلایی تاکنون 

( همراهان بارونی وفادار )

مجید ملک لو
محبوبه عقیقی
آزاده عقیقی
زهرا محمدصالحی
محسن نظرکاظمی
ریحانه نوردی
معصومه احمدی
آذر پایدار
فاطمه عبدالرضا
صغری گلدادیان

 

 


>>> ده نفر برتر دارنده بیشترین کارت برنزی تاکنون


 

مجید ملک لو
آزاده عقیقی
محبوبه عقیقی
زهرا محمدصالحی
ریحانه نوردی
معصومه احمدی
فاطمه عبدالرضا
آذر پایدار
محسن نظرکاظمی
ماریا یزدانی


 

 

 >>> برندگان خوش شانس قرعه کشی این ماه 

1+ خانم گلی نجاری

2+ خانم نجمه کریمی

3+ خانم الناز رضی

 

و برنده خوش شانس بارونی های برگزیده هفته پیچ اینستاگرام تیمی:

(هدیه یک کارت نقره ای)

1+++ خانم پریسا شهبازی

 

 

تبریک تبریک تبریک 


 

 

 

 

 


     >>> لیست همراهان بارونی در فستیوال بارونی ها     

بترتیب حروف الفبا  

تاریخ بروزرسانی 1400/03/03

 

 

همراهان بارونی جمع کارت برنزی جمع کارت نقره ای جمع کارت طلایی باقیمانده کارت برنزی
ابوالفضل ملک لو 13.0 1 0.3 13.0
احترام سیدصالحی 0.0 0 0.0 0.0
احسان اشرفی عباد 1.0 0 0.0 1.0
اعظم آقانژاد 0.0 0 0.0 0.0
افشین علیپور 2.0 0 0.0 2.0
اکرم چگینی قزوینی 1.0 0 0.0 1.0
اکرم صابری 1.0 0 0.0 1.0
اکرم کریمی 12.0 2 0.7 12.0
اکرم گنجی 8.3 2 0.7 8.3
اکرم نیک شعار 6.0 1 0.3 6.0
الناز رضی 1.0 0 0.0 1.0
الناز نجفیان 2.0 0 0.0 2.0
الهام حسین زاده 0.0 0 0.0 0
الهام میرابراهیمی 1.0 0 0.0 1.0
الهه آقامیری 1.0 0 0.0 1.0
الهه رضایی 0.0 0 0.0 0.0
الهه شاکری 9.0 1 0.3 9.0
الهه مردان تبار 2.0 0 0.0 2.0
ام لیلا ملک لو 7.0 1 0.3 7.0
امرالله فرامرزی 1.0 0 0.0 1.0
امید نیکار 10.0 2 0.7 10.0
امیدرضا رضاقلی 3.0 0 0.0 3.0
امیرحسین کریمی 3.0 0 0.0 3.0
امیررضا دیلمی 1.0 0 0.0 1.0
انسیه بقایی 5.0 0 0.0 5.0
آتنا لطفی 0.0 0 0.0 0.0
آذر پایدار 60.0 11 3.7 15.0
آذر حیدری نجار 2.0 0 0.0 2.0
آذر شمشیری 1.0 0 0.0 1.0
آذر مرادی 1.0 0 0.0 1.0
آرزو حاجی هادی یزدی 10.0 1 0.3 10.0
آرش مختاری 12.0 2 0.7 12.0
آزاده تسبیحی 2.0 0 0.0 2.0
آزاده ذوالفقاری 1.0 0 0.0 1.0
آزاده صابرآزاد 1.0 0 0.0 1.0
آزاده عقیقی 87.3 17 5.7 36.3
آزاده میرزایی 3.0 0 0.0 3.0
آسرین خورسندی 1.0 0 0.0 1.0
آمنه کشاورز معتمد 23.0 7 1.7 23.0
آمنه میرزاخانلو 37.0 7 2.3 16
آوا میردار موسی پور 7.3 0 0.0 7.3
بهاره اخوان 1.0 0 0.0 1.0
بهاره ذوالفقاری 3.0 0 0.0 3.0
بهروز خلج 17.0 2 0.7 17.0
پری سیفی 26.0 6 1.0 26.0
پریسا رودکی 10.0 1 0.3 10.0
پریسا محجوبی نیا 2.0 0 0.0 2.0
پریناز انداز 2.0 0 0.0 2.0
پریناز شاکری 8.0 1 0.3 8.0
پیمان کریمی 1.0 0 0.0 1.0
توحید عباسلو 8.0 2 0.7 8.0
جواد عاقلی خوشه مهر 1.0 0 0.0 1.0
حامد ملکی 19.3 4 1.3 19.3
حبیب بابازاده 1.0 0 0.0 1.0
حبیب میرزایی 3.0 0 0.0 3.0
حدیثه دوستی 1.0 0 0.0 1.0
حدیثه هندی 0.0 0 0.0 0.0
حسن اصغری 1.0 0 0.0 1.0
حسن شهریاری 6.0 1 0.3 6.0
حسن عزیزی 2.0 0 0.0 2.0
حسنی خدادادی 0.0 0 0.0 0.0
حسنیه شاکری 15.0 3 1.0 15.0
حسین اشرفی عباد 1.0 0 0.0 1.0
حسین جعفری 1.0 0 0.0 1.0
حسین قرائی 3.0 0 0.0 3.0
حسین کروبی 0.0 0 0.0 0.0
حسین نوردی 1.0 0 0.0 1.0
حمید خدابخشی 0.0 0 0.0 0.0
حمیده مختاری 0.0 0 0.0 0.0
حمیده ممتازی 1.0 0 0.0 1.0
حمیده میرزاخانلو 1.0 0 0.0 1.0
حورا قرنی 11.0 2 0.7 11.0
خدیجه رضابنده لو 1.0 0 0.0 1
داوود کمالی فرد 8.0 2 0.7 8.0
رحیم بصیری 1.0 0 0.0 1.0
رزگار آقایی 1.0 0 0.0 1.0
رضا نوری 3.0 1 0.3 3.0
رقیه مرادی 0.0 0 0.0 0.0
رقیه میرمحسنی 0.3 0 0.0  
ریحانه چشمه 1.0 0 0.0 1.0
ریحانه زاجکار 3.0 0 0.0 3.0
ریحانه نوردی 67.0 12 4.0 46.0
زهرا احمدی 1.0 0 0.0 1.0
زهرا آریاپور 0.0 0 0.0 0
زهرا پیرهادی 1.0 0 0.0 1.0
زهرا حسینخان قوام 0.0 0 0.0 0.0
زهرا دلال زاده 6.0 1 0.3 6.0
زهرا ذوالفقاری 6.0 0 0.0 6.0
زهرا رضایی کوپایی 1.7 0 0.0 1.7
زهرا شاه بنده دمیرچی 8.0 1 0.3 8.0
زهرا عظیمی 1.0 0 0.0 1.0
زهرا قمی 1.0 0 0.0 1.0
زهرا کولیوند 9.0 0 0.0 9.0
زهرا محمدصالحی 72.0 14 4.7 21.0
زهرا ملایری 1.0 0 0.0 1.0
زهرا ملکوتی خواه 1.0 0 0.0 1.0
زهرا میرصانع 4.0 0 0.0 4
زهرا یادگاری 0.0 0 0.0 0.0
زهره سادات شهابی 1.0 0 0.0 1.0
زهره عقیقی 8.0 1 0.3 8.0
زیبا توکلی 1.0 0 0.0 1.0
زینب مختاری 0.0 0 0.0 0.0
سارا سادات زاده 5.0 1 0.3 5.0
سایه قربانی 6.0 1 0.3 6.0
سپیده حلاج زاده 1.0 0 0.0 1.0
سپیده شادپور 5.0 0 0.0 5.0
سجاد حلجی 0.0 0 0.0 0.0
سحر الوندی 2.3 1 0.0 2.3
سحر شکوهیان 12.0 1 0.3 12.0
سحر عبدی 20.3 3 1.0 20.3
سحر قانع 1.0 0 0.0 1.0
سحر ملکوتی خواه 1.3 1 0.0 1.3
سحریدالله پور 2.0 0 0.0 2.0
سعید ترازی 0.0 0 0.0 0.0
سعید صانعگرد 0.0 0 0.0 0.0
سکینه رضایی 9.7 9 1.0 9.7
سکینه شریعتی 4.0 0 0.0 4.0
سمیرا سبزعلیان 0.3 0 0.0 0.3
سمیه اکبری راد 24.0 5 1.7 3.0
سمیه امجدی 23.0 5 1.7 23.0
سمیه خیری 0.0 0 0.0 0
سمیه سیفی 1.0 0 0.0 1.0
سمیه علیجانی 1.0 0 0.0 1.0
سمیه فیض بخش 0.0 0 0.0 0.0
سمیه مرادی 0.0 0 0.0 0.0
سهند امیرخانی 1.0 0 0.0 1.0
سهیلا جمشیدی سیانکی 1.0 0 0.0 1.0
سهیلا خرسندی 8.3 1 0.3 8.3
سهیلا کایکانی 2.0 0 0.0 2.0
سهیلا یزدانی 9.0 1 0.3 9.0
سوزان اسماعیلی 1.0 0 0.0 1.0
سوسن الوندی 5.0 1 2.0 5.0
سیامک رضایی 0.0 0 0.0 0.0
سید احمدرضا ولدخانی 1.0 0 0.0 1.0
سیدابوالفضل میرغفاری 0.0 0 0.0 0.0
سیدحمزه موسوی 1.0 0 0.0 1.0
سیدرضا حسینی ایجی 1.0 0 0.0 1.0
سیدسادات سیدحسینی 1.0 0 0.0 1.0
سیده لادن دست ورز 2.0 0 0.0 2.0
سیده مطهره موسوی 1.0 0 0.0 1.0
سیده ملیکا سجادی 0.0 0 0.0 0.0
سیف اله عقیقی 13.0 2 0.7 13.0
شادی محمدریحانی 0.0 0 0.0 0.0
شبنم کتیرایی 1.0 0 0.0 1.0
شهرام شادپور 0.0 0 0.0 0.0
شهره فرامرزی 22.0 4 1.3 22.0
شهین طلایی 19.0 4 1.3 19
شیرین حاجی آبادی 1.0 0 0.0 1.0
شیرین کتیرایی 1.0 0 0.0 1.0
شیرین نظامی فر 5.0 1 0.3 5.0
شیما صوفی خلیلی 23.0 4 1.3 2.0
شیما کروبی 0.0 0 0.0 0.0
صائمه حسین زاده 5.0 1 0.3 5.0
صدیقه عاشوری 5.0 0 0.0 5.0
صدیقه غلامزاده قمصری 2.0 0 0.0 2.0
صدیقه گل محمد 7.0 0 0.0 7.0
صدیقه نورعلی 1.0 1 0.0 1.0
صغری گلدادیان 38.0 9 2.7 38.0
صفیه بیات 0.0 0 0.0 0.0
طاهره اسماعیلی 0.0 0 0.0 0.0
طاهره اصلانی 1.0 0 0.0 1.0
طاهره زاجکار 11.0 1 0.3 11.0
طیبه عربیان 1.0 0 0.0 1.0
عاطفه الوندی 0.0 0 0.0 0.0
عباس همرنگ 0.0 0 0.0 0.0
علی اسکندری 0.0 0 0.0 0.0
علی اصغر ملکی 16.0 4 1.3 16.0
علی امانی 11.0 1 0.3 11.0
علی بشیرپور 1.0 0 0.0 1.0
علی درابچی 1.0 0 0.0 1
علی روزبهانی 0.0 0 0.0 0.0
علی زمانی 1.0 0 0.0 1.0
علی طاهری 0.0 0 0.0 0.0
علی موسوی 1.0 0 0.0 1.0
علیرضا امانی 8.0 1 0.3 8.0
غزال کندری 2.0 0 0.0 2.0
فاطمه احمدی 23.0 4 1.3 2.0
فاطمه بیگم حیدری 1.0 0 0.0 1.0
فاطمه حسینی نشاط 0.0 0 0.0 0.0
فاطمه ربیعی 1.0 0 0.0 1.0
فاطمه رجب زاده 6.0 2 0.7 6.0
فاطمه رحیمی 6.0 0 0.0 6.0
فاطمه زارعی متین 1.0 0 0.0 1.0
فاطمه زهراشیرسوار 1.0 0 0.0 1.0
فاطمه سیفی 1.0 0 0.0 1.0
فاطمه شاکری 5.3 0 0.0 5.3
فاطمه شریفی 32.0 5 1.7 2
فاطمه عبدالحمیدی 7.0 1 0.3 7.0
فاطمه عبدالرضا 61.0 11 3.3 61.0
فاطمه عبدالهی 1.0 0 0.0 1.0
فاطمه محمدی 1.7 0 0.0 1.7
فاطمه مومنی 6.0 0 0.0 6.0
فرزانه فضلعلی 1.0 0 0.0 1.0
فرشته عظیمی پور 2.0 0 0.0 2.0
فرشید بهشتی 0.0 0 0.0 0.0
فرناز اژدری 1.0 0 0.0 1.0
فرهاد بوربور 1.0 0 0.0 1.0
فرهاد مشیری 0.0 0 0.0 0.0
فریده اسلامیان 0.0 0 0.0 0.0
فریده پیلور 2.0 0 0.0 2.0
فریده قسمتی 1.0 0 0.0 1.0
فلورا پورسلیم 4.0 1 0.3 4.0
فیروزه صرافیان 13.0 3 1.0 13.0
کبری خاندانی 0.0 0 0.0 0.0
کبری شیخانی 1.0 0 0.0 1.0
کبری نظرکاظمی 1.0 0 0.0 1.0
کبری هدایتی 1.0 0 0.0 1.0
گلی نجاری 4.0 1 0.0 4.0
لیلا استادی 16.0 2 0.7 16.0
لیلا توکلیان 0.0 0 0.0 0.0
لیلا حاجی حاجتی 0.0 0 0.0 0.0
لیلا رضازاده 11.0 2 0.3 11.0
ماریا یزدانی 41.0 7 2.0 41.0
مجید بشارتی 2.0 0 0.0 2.0
مجید شیرمحمدی 1.0 0 0.0 1
مجید ملک لو 89.3 30 12.0 44.3
محبوبه عقیقی 75.0 13 10.3 54.0
محبوبه محمدی 0.3 0 0.0 0.3
محترم حیدری بنی 0.0 0 0.0 0.0
محسن اصغری 4.0 1 0.3 4.0
محسن ده پهلوانی 0.0 0 0.0 0.0
محسن صالحی 0.0 0 0.0 0.0
محسن نظرکاظمی 60.0 11 4.7 60.0
محمد امینی 2.0 1 0.0 2.0
محمد سلطان محمدی 2.0 0 0.0 2.0
محمد شاهورانی 2.0 0 0.0 2.0
محمد شریفی طهرانی 1.0 0 0.0 1.0
محمد نجاتیان بنا 2.0 0 0.0 2.0
محمدجواد ذکی پور 1.0 0 0.0 1.0
محمدجواد مردانی 0.0 0 0.0 0.0
محمدحسین کیایی فر 2.0 0 0.0 2.0
محمدرضا خباز 1.0 0 0.0 1.0
محمدمیثم گل محمد 5.0 1 0.3 5.0
محمود روزبهانی 33.0 5 1.7 33.0
مرجان احمدی 1.0 0 0.0 1.0
مرضیه اسلامی 0.0 0 0.0 0
مرضیه تهال 1.0 0 0.0 1.0
مرضیه محمدی 1.0 0 0.0 1.0
مرضیه نظرکاظمی 4.0 0 0.0 4.0
مریم جاورسینه 3.0 1 0.3 3.0
مریم حسنی زاده 5.0 1 0.3 5.0
مریم حمزه 2.0 0 0.0 2.0
مریم خالق 2.0 0 0.0 2.0
مریم رفائیان 2.0 0 0.0 2.0
مریم زارع 0.0 0 0.0 0.0
مریم ضیایی 0.0 0 0.0 0.0
مریم غلامی 1.0 0 0.0 1
مریم گلیزاده 2.0 0 0.0 2.0
مریم گنجی 1.0 0 0.0 1.0
مریم محمدعلی زاده 6.0 1 0.3 6.0
مریم ملامحمدی 14.3 1 0.3 14.3
مریم نورالهی 1.0 0 0.0 1.0
مریم یوسفی 13.0 2 0.7 13.0
مژده شیرخدایی 3.3 0 0.0 3.3
مسعود کاملی 0.0 0 0.0 0.0
معصومه احمدی 67.0 12 4.0 22.0
معصومه اکبری 1.0 0 0.0 1.0
معصومه بابائیان 17.0 4 1.3 17.0
معصومه تحیری 4.3 1 0.3 4.3
معصومه گودرزی 1.0 0 0.0 1.0
معصومه محمدی 1.0 0 0.0 1.0
منا سباهی 1.0 0 0.0 1.0
منصوره وحدتی نژآد 20.0 3 1.0 20.0
منیژه باقری 0.0 0 0.0 0
مهدی نظرکاظمی 7.0 1 0.3 7.0
مهدیه میرصانع 1.0 0 0.0 1.0
مهسا رجب پور 0.0 0 0.0 0
مهسا رضاخانی 1.0 0 0.0 1.0
مهناز نظرکاظمی 8.0 0 0.0 8.0
مهین حیدری 1.0 0 0.0 1.0
مهین شفیعی 0.0 0 0.0 0.0
مونا مرادی 11.0 2 0.7 11.0
مونا نورالهی 9.0 1 0.3 9.0
میترا محمدی 5.0 0 0.0 5.0
میثم ترابی یگانه 7.0 1 0.3 7.0
میثم کلهر 2.0 0 0.0 2.0
میلاد اسمعیلی 1.0 0 0.0 1.0
مینا غنمی 1.0 0 0.0 1.0
نازنین قدرتی 1.0 0 0.0 1.0
ناطقه گل محمد 1.0 0 0.0 1.0
ناهید احمدی 1.0 0 0.0 1.0
ناهید پروانیانی 5.0 0 0.0 5.0
ناهید سلیمانی 3.0 0 0.0 3.0
نجمه احمدی 1.0 0 0.0 1.0
نجمه کریمی 11.0 8 1.0 11.0
نرگس جعفری 0.0 0 0.0 0.0
نرگس خیری 20.3 3 1.0 20.3
نسترن کشوری 5.0 1 0.3 5.0
نسترن گلیجانی مقدم 8.0 1 0.3 8.0
نسیم رضایی 0.3 0 0.0 0.3
نگار زارعی 2.0 0 0.0 2.0
نگین بدیع پور 1.0 0 0.0 1.0
نهیه زادپور 2.0 0 0.0 2.0
نورالعین روزبهانی 6.0 1 0.3 6.0
نیره اعظم قدیمی 8.0 4 0.0 8.0
نیره عسگریان 1.0 0 0.0 1.0
نیلوفر صانعگرد 0.0 0 0.0 0.0
نیلوفر عصار 3.0 0 0.0 3.0
هستی محمدی 1.0 0 0.0 1.0


 rainyteam

 
...این مطلب را به اشتراک بگذارید
ارسال نظر برای این مطلب

نظرات برای این پست غیر فعال میباشد .