اصول و فرهنگ فستیوال بارونی ها فاز4

تاریخ بروزرسانی : اردیبهشت ماه 1400

>>> نحوه کسب امتیاز در فستیوال بارونی ها :

درکل سه مدل امتیاز داریم : امتیازخاص / امتیاز طلایی / امتیازویژه

   امتیازخاص:   

امتیازها با کسب رتبه های شرکت محاسبه میشود . بطور مثال هرشخصی با کسب رتبه کمک مربی فروش ، سه امتیازخاص کسب می کند .

+ رتبه آموزشیارفروش 1500 امتیازفروش شخصی / 1 امتیازخاص

+ رتبه آموزشیارفروش تک ستاره 3000 امتیازفروش شخصی/ 2 امتیازخاص

+ رتبه کمک مربی فروش 6000 امتیازفروش شخصی  / 3 امتیازخاص

+ رتبه مربی فروش 10000 امتیازفروش شخصی / 4 امتیاز خاص

+ رسیدن به فروش 15000 امتیازفروش شخصی / 5 امتیازخاص

+ رسیدن به فروش 21000 امتیازفروش شخصی / 6 امتیازخاص

+ رتبه آغازگر ارتقا یافته(فقط برای اولین بار) / 1 امتیاز خاص

+ رتبه نماینده ارتقایافته(فقط برای اولین بار) / 2 امتیاز خاص

+ به ازای هر شومحصول که برگزار می شود / 1 امتیاز خاص

( حتما میبایست شومحصولی که انجام شده را به رتبه حامی نقره ای اعلام شود )

+ سه شومحصول /  4 امتیازخاص (  3 امتیازخاص بعلاوه 1 امتیازخاص بیشتر یعنی 4امتیازخاص محسوب میشود )

( حتما میبایست شومحصولی که انجام شده را به رتبه حامی نقره ای اعلام شود )

+ هفت شومحصول / 21 امتیازخاص ( بجای 7امتیازخاص ، 21 امتیازخاص محسوب میشود یعنی تصاعد3برابر)

( حتما میبایست شومحصولی که انجام شده را به رتبه حامی نقره ای اعلام شود )

+ به ازای هر ورودی جدید / 1 امتیازخاص

( حتما میبایست نام ورودی جدید ((ثبت شده در سایت )) و نام خودتان (( نام اصلی و کامل ثبت شده در سایت )) را به رتبه حامی نقره ای اعلام کنید.

+ سه ورودی جدید /  4 امتیازخاص (  3 امتیازخاص بعلاوه 1 امتیازخاص بیشتر یعنی 4امتیازخاص محسوب میشود )

( حتما میبایست نام ورودی جدید ((ثبت شده در سایت )) و نام خودتان (( نام اصلی و کامل ثبت شده در سایت )) را به رتبه حامی نقره ای اعلام کنید.

+ هفت ورودی جدید / 21 امتیازخاص ( بجای 7امتیازخاص ، 21 امتیازخاص محسوب میشود یعنی تصاعد3برابر)

( حتما میبایست نام ورودی جدید ((ثبت شده در سایت )) و نام خودتان (( نام اصلی و کامل ثبت شده در سایت )) را به رتبه حامی نقره ای اعلام کنید.

+ چالش تیمی اعلام شده / 1 امتیاز خاص

( حتما میبایست شومحصولی که انجام شده را به رتبه حامی نقره ای اعلام شود )

...

..

.

    امتیاز طلایی:    

امتیازطلایی تاکنون :

+ رتبه سازمانی حامی نقره ای  / 1 امتیاز طلایی

+ رتبه سازمانی حامی طلایی / 2 امتیاز طلایی

+ رتبه سازمانی حامی پلاتینیوم / 3 امتیاز طلایی

+ رتبه سازمانی حامی الماس / 4 امتیازطلایی

+ رتبه سازمانی شبکه ساز نقره ای / 5 امتیاز طلایی

+ رتبه سازمانی شبکه ساز طلایی / 6 امتیاز طلایی

امتیازطلایی این ماه :

تمام رتبه هایی که در ماه جاری ارتقایافته باشند ، جداگانه اعلام خواهند شد.

   امتیاز ویژه:   

+  21 نفراول فروش شخصی تاکنون

+ 21 نفراول فروش شخصی در این ماه 

+ 21 نفراول فروش شخصی در هفته

( البته فروش شخصی در هفته در پیچ اینستاگرام هرهفته اعلام میشود )

.

نکته: هر سه مدل امتیاز ، جداگانه محاسبه می گردد و تداخلی باهم ندارند...بطورمثال یک شخص میتواند 2 امتیازخاص بابت رتبه سازمانی نماینده بگیرد و 1 امتیازطلایی بابت رتبه فروش مربی ، درنتیجه این شخص 2 امتیازخاص و یک امتیازطلایی در ماه کسب کرده است.

.

.

.

>>> نتایج - جوایز  - پاداش   

پاداش ها از طرف شرکت :

> رتبه آموزشیارفروش  : باز شدن بج اول فروش + دریافت 3 درصد پاداش خرده فروشی 

> رتبه آموزشیارفروش تک ستاره : باز شدن بج دوم فروش + دریافت 5درصد پاداش خرده فروشی 

> رتبه کمک مربی فروش : باز شدن بج سوم فروش + دریافت 8درصد پاداش خرده فروشی 

> رتبه مربی فروش : بازشدن بج چهارم فروش + دریافت 10 درصد پاداش خرده  فروشی 

> رتبه آغازگر : دریافت لوح آغازگر + دریافت پاداش رتبه آغازگر + ...

> رتبه نماینده : دریافت لوح نماینده + دریافت پاداش نفیس + ...

> رتبه نماینده مستقل : دریافت لوح نماینده مستقل + دریافت پاداش نفیس + ...

> رتبه حامی نقره ای : دریافت لوح حامی نقره ای + دریافت پاداش نفیس + دریافت پاداش حامیان  + ...

...

پاداش های تیمی :

            + 21 امتیازخاص اول کسب مدال بارونی های خاص یک ستاره
            + 21 امتیازخاص دوم کسب مدال بارونی های خاص دو ستاره
            + 21 امتیازخاص سوم کسب مدال بارونی های خاص سه ستاره
             + همین منوال تا بارونی های خاص 21 ستاره
            + 21 امتیازطلایی اول کسب مدال بارونی های طلایی یک ستاره
            + 21 امتیازطلایی دوم کسب مدال بارونی های طلایی دو ستاره
            + 21 امتیازطلایی سوم کسب مدال بارونی های طلایی سه ستاره
        + 21تفراول فروش تیمی 

  /// امتیازخاص:

                 وقتی  21 امتیازخاص کسب میکنید به جمع بارونی های خاص  ملحق میشوید

                 عکس و نامتان در همه جا بعنوان یک بارونی خاص اعلام خواهد شد

 /// امتیازطلایی :

                 وقتی  21 امتیازطلایی کسب میکنید به جمع بارونی های طلایی ملحق میشوید

                  عکس و نامتان در همه جا بعنوان یک بارونی طلایی اعلام خواهد شد

/// امتیازویژه :

در قسمت امتیازویژه ها بعنوان ستارگان فروش (بارونی های ویژه) ، اعلام خواهند شد


rainyteam

لایک : 0
نظرات برای این پست غیر فعال میباشد .
🕊️🕊️🕊️

پیشنهادهای ما

پیشنهاد میکنیم حتما به هر بخش سر بزنید

فیلم های تاثیرگذار

فیلم هایی که حتما باید در طول زندگیمان ببینیم

کلیپ های تاثیرگذار

کلیپ های کوتاه اما تاثیرگذار

فایل های صوتی

گوشهایتان را عادت به شنیدن نکات مثبت بکنید

...

عکس بخش درباره ما ما بارونی ها ، همچون یک (پرنده ی نامه رسان) که بعنوان لوگوی تیم درنظرگرفته شده ، سفیر بارون هستیم ؛ *** سفیربارون به این معنی که قراره بارونی از برکت،فراوانی،عشق،زیبایی و... بر زندگیمان و افرادی که باما همسیر هستند ببــــــارد و این پیام را مـــا برفراز تمام جهان گام برمیداریم و تجربه یک زندگی جدید از نوع بارون را برجهانیان میرسانیم ... *** بذرهایتان را بکارید قراره بارون بیاد

آیا در شبکه های اجتماعی فعال هستید؟

صفحات ما را در معروفترین شبکه های اجتماعی دنبال نمایید تا از خبرهای ما آگاه شوید

  حقوق تمامی مطلب محفوظ است   |    Design: ...